Gratyfikant nexo

Gratyfikant nexo

Gratyfikant nexo to system kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych. Intuicyjny interfejs i automatyzacja wielu czynności znacznie przyśpieszają pracę, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji.

Gratyfikant nexo zawiera wszystkie funkcje niezbędne w dziale kadr i płac – od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej i wystawiania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przez proste i zaawansowane planowanie i naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS oraz wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych.

Najważniejsze możliwości Gratyfikanta nexo:

 • strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie;
 • wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;
 • prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców:
  • - składniki płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami parametryzacji;
  • - określanie wartości składników globalnie, dla działów lub poszczególnych pracowników;
  • - łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń za pomocą operacji zbiorczych;
  • - rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych;
  • - automatyzacja naliczania wynagrodzeń – przypomnienia, rozbudowany i intuicyjny kreator;
  • - analizator wypłaty – szczegółowy opis obliczeń poszczególnych wartości wypłaty;
  • - duże możliwości konfiguracji wydruków list płac;
 • rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi umożliwiająca gromadzenie wszelkich informacji niezbędnych do wygodnej obsługi pracowników;
 • umowy o pracę i cywilnoprawne wraz z aneksami;
 • bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców;
 • planowanie czasu pracy, obsługa wielu systemów rozliczania czasu pracy, dowolne okresy rozliczeniowe;
 • ewidencja czasu pracy:
  • - godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne;
  • - urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności;
  • - ekwiwalenty za urlop;
 • akordy, prowizje i potrącenia komornicze;
 • obsługa delegacji krajowych i zagranicznych;
 • naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40);
 • generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS – współpraca z programem Płatnik;
 • bankowość elektroniczna;
 • Portal pracownika – nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych.

Ekrany programu

 • 01 strona startowa
 • 02 pracownicy
 • 03 widoki w formularzu pracownika
 • 04 umowy
 • 05 umowa o prace
 • 06 umowa cywilnoprawna
 • 07 wynagrodzenia wyplaty i rachunki
 • 08 definicje list plac
 • 09 defnicja listy plac
 • 10 skladniki placowe
 • 11 ewidencja czasu pracy
 • 12 ewidencja czasu pracy widoki
 • 13 absencje
 • 14 delegacje
 • 15 akordy
 • 16 prowizje
 • 17 naliczenia i potracenia
 • 18 potracenia komornicze
 • 19 deklaracje skarbowe
 • 20 deklaracje zus
 • 21 wyplata
 • 22 wyplata widok analizy
 • 23 wprowadzanie absencji chorobowej
 • 27 raporty
 • 28 dzialania przypomnienia kadrowe
Dokument bez tytułu